האם שכיר בחברה של עצמו, זכאי לדמי אבטלה, אם הוא נאלץ לסגור את העסק עקב המצב?


  • אם מדובר בחברת מעטים (חברה שיש בה עד 5 שותפים) ואם הוא נחשב לבעל שליטה בחברה (יש לו לפחות 10% מהמניות)- לא תהיה זכאות לדמי אבטלה.
  • אם מדובר בחברה המונה 6 שותפים ויותר או אם מדובר בחברת מעטים אך הוא לא החזיק ב-10% מהמניות - יש להגיש תביעה לדמי אבטלה. אנו נבדוק אם התקיימו יחסי עובד ומעביד, ובהתאם תתקבל החלטה לגבי הזכאות לדמי אבטלה.​