האם יש אפשרות לעדכן מקדמות מתאריך ספציפי?


ניתן לבצע תיקון מקדמות בתחילת כל רבעון (4 פעמים בשנה), באמצעות מילוי טופס בקשה לתיקון מקדמות (672).
תיקון המקדמות יחול מתחילת השנה הקלנדרית, או מהיום שבו נפתח תיק העצמאי- אם העסק נפתח במהלך השנה.