הרחבת מאגר יועצים של המוסד לביטוח לאומי

מספר מכרז: ב(1010)2009
תאריך פרסום : 01/08/2010
תאריך הגשה : 06/10/2010 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

     

ב(1010)2009

הרחבת מאגר יועצים של המוסד לביטוח לאומי

                                                                                                               

המוסד לביטוח לאומי פונה בזאת ליועצים או גופים המעסיקים יועצים, על פי התחומים המפורטים בנספח ב' 

למכרז, לפנות ולהיכלל במאגר היועצים  של המוסד.

המאגר ישמש את מינהל הלוגיסטיקה במוסד בעבודתו השוטפת, וכן מינהלים נוספים על-פי הצורך.

יועצים המעוניינים להיכלל במאגר, ועונים על כל תנאי הסף, יוכלו למצוא את תנאי הקבלה ואת הטפסים 

הדרושים, בראש עמוד זה "קובץ להורדה".

 שימו לב: יש לעיין ב"קובץ להורדה" (PDF), בטרם מילוי השאלון.

 למילוי "שאלון ליועץ" - קובץ אקסל.   

   אופן הגשת הבקשות

  1. 1. המעוניין להיכלל במאגר, מתבקש למלא את "שאלון ליועץ" (נספח ט' למכרז), ולשגר את השאלון  
  2.     המלא למוסד לביטוח לאומי בהתאם להוראות, עד ליום רביעי 6.10.2010 בשעה 12:00.

2.  במקביל, יש להגיש  את ה"שאלון ליועץ", באופן ידני או באמצעות שליח בלבד, בצירוף האישורים 

    הנדרשים ויתר מסמכי המכרז, למוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות ויצמן 13 ירושלים, 

    מיקוד 91909, לתיבת המכרזים בקומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו עד ליום רביעי 6.10.2010 בשעה 12:00.

  1. 3.  לקבלת סיוע טכני במילוי ה"שאלון ליועץ" ניתן לפנות למר גיל ארדמן בטלפון 052-5691849, בימים 
  2.      א'-ה' בשעות 8:00 – 17:00. 
  3. 4.   שאלות הבהרה ניתן לשלוח למר אביתר אילן בפקס' 02-6541277, עד ליום שני 16.8.2010 בשעה 
  4.     12:00. תשובות יתפרסמו במרוכז באתר האינטרנט של המוסד עד ליום שני, 6.9.2010 .