מכרז פומבי דו שלבי למתן שירותי ליווי ותמיכה למערך הטלפוניה למערכת דיווח, ניתוח ורישום נוכחות של המטפלים בסיעוד

המכרז בוטל.
מספר מכרז: מ(2015)2018
תאריך פרסום : 08/07/2018
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 26/01/2020
המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת כי המכרז מבוטל.
עדכון מיום  18.11.2019:
המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על שינויים במכרז זה  כדלקמן:
מכרז זה מוקפא עד ליום 31.12.2018 לצורך המשך בחינה מחודשת של צרכי  המוסד.

עדכון מתאריך  9.10.2018:

המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על שינויים במכרז זה כדלקמן:

מכרז זה  מוקפא עד ליום 11.11.2018 לצורך בחינה מחודשת של צרכי המוסד.

 

עדכון מתאריך 21.8.2018:  

המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על תיקון מועדים במכרז זה  כדלקמן:

 1. המועד האחרון למענה המוסד על שאלות ההבהרה  נדחה ליום שלישי  16.10.2018 .
 2. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז  נדחה ליום רביעי, 31.10.2018 שעה 12.00.
 3. בשאר תנאי המכרז אין שינוי. 

מכרז מספר: מ(2015) 2018 -  מכרז פומבי דו שלבי למתן שרותי ליווי ותמיכה למערך הטלפוניה למערכת דיווח, ניתוח ורישום נוכחות של המטפלים בסיעוד


המוסד לביטוח לאומי מעונין לקבל הצעות למתן שירותי ליווי ותמיכה בפריסה ארצית למערך הטלפוניה השייך למערכת דיווח, ניתוח ורישום נוכחות של המטפלים בקשישים סיעודיים.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

 1. ניתן להוריד את חוברת המכרז ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").
 1. שאלות הבהרה למכרז - יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת הבאה: shaula@nioi.gov.il עד ליום חמישי 2.8.2018. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.      
 2. שאלות ההבהרה ותשובות המוסד יועלו במרוכז, ללא פירוט שם השואל, לאתר האינטרנט של המוסד במדור מכרזים, בכתובת הנ"ל, עד ליום שני  27.8.2018 .
 3. מסירת ההצעות -  את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו או מר תומס זביטאשוילי.  על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה!
 4. המועד האחרון להגשת ההצעות - יום  רביעי  3.10.2018 בשעה 12:00.        
  המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל ו/או שלא יוכנסו לתיבת המכרזים.
 5. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.