מערכת ניהול למידה מתוקשבת

מטריקס אי. טי. מוצרי תכנה בע"מ
מספר מכרז: ת(7)2018
תאריך פרסום : 25/11/2018
תאריך הגשה : 13/02/2019 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 31/12/2018

 המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על שינויים במכרז זה  כדלקמן:

  1. התאריך האחרון להגשת הצעות נדחה ליום רביעי, 13.2.2019 בשעה 12:00 .
  2. תשובות לשאלות הבהרה יתפרסמו עד ליום שלישי 22.1.2019.
בשאר תנאי המכרז אין שינוי​.

          

    

עדכון מתאריך 10.12.2018:

בהודעת הפרסום שלהלן נפלה טעות בכתובת המייל של אחת מאנשי הקשר של המכרז -  הגב' לאה מושיאשוילי. 

כתובת המייל המעודכנת של  לאה מושיאשוילי  היא: leamush@nioi.gov.il.  (ההודעה עודכנה  בהתאם).


מכרז מס' ת (7) 2018 : מערכת ניהול למידה מתוקשבת

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות למערכת ניהול למידה מתוקשבת ושירותים מקצועיים נלווים, לרבות: תכנון והתקנה, הטמעה, אינטגרציה, שירותי הסבות, תחזוקה, הדרכה, תיעוד, תמיכה טכנית ואופציות שונות, הכול כמפורט במכרז.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

  1. ניתן להוריד את חוברת המכרז ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").   להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.
  2. הגשת הצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום כל שהוא.

3.  רישום מוקדם למכרז – מציעים שמעוניינים להשתתף במכרז מתבקשים להירשם אצל אנשי הקשר למכרז, כמפורט בסעיף 0.3.4 במסמכי המכרז. הרישום 

     המוקדם  אינו תנאי להגשת הצעה למכרז.

4.  שאלות הבהרה למכרז - יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד כקובץ Word/Excel לכתובות הבאות: leamush@nioi.gov.il ,   adikay@nioi.gov.il

      yossig@liacom.co.il  .  יש לשלוח את השאלות עד ליום רביעי   19/12/18.

    המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.         
   השאלות ותשובות המוסד יועלו במרוכז, ללא פירוט שם השואל, לאתר האינטרנט של המוסד במדור מכרזים, בכתובת הנ"ל, עד ליום שלישי 8/1/2019.

5.  מסירת ההצעות - את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד 

     לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו .  על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו.

     נא לוודא קבלת אישור מסירה.

6.  המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי 30/1/19 בשעה 12:00.  
     המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל ו/או שלא יוכנסו לתיבת המכרזים.

7.  המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.