אספקת שירותי ייעוץ בתחום התאמה אישית של מכשירי שיקום לנכים קשים

אורית רוזנשטיין
מספר מכרז: מ(2041)2019
תאריך פרסום : 02/08/2020
תאריך הגשה : 21/10/2020 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 14/09/2020

הודעה על שינויים במכרז

בשל הכרזת סגר כללי בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

 1. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ליום רביעי, 21.10.2020 בשעה 12.00.

  המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.
 2. ביתר תנאי המכרז אין שינוי.

   


מכרז מס' מ(2041) 2019: אספקת שירותי ייעוץ  בתחום התאמה אישית של מכשירי שיקום לנכים קשים

המוסד לביטוח לאומי מעוניין לקבל הצעות למתן שירותי ייעוץ בתחום התאמה אישית של מכשירי שיקום  לנכים קשים.

תמצית תנאי הסף:

 1. המציע בעל תואר אקדמי מוכר בתחום הפיזיותרפיה או הריפוי בעיסוק.
 2. המציע בעל תעודת הרשאה מטעם משרד הבריאות להמליץ על "טכנולוגיה מסייעת לניידות".
 3. למציע ניסיון קודם במתן שירותי ייעוץ בתחום התאמה אישית של מכשירי שיקום ל - 20 נכים לפחות.  

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). הגשת ההצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
 2. שאלות הבהרה יופנו לנציגת המוסד כנרת קלה  עד ליום חמישי,  בתאריך 20.8.2020, בדוא"ל: kineretk@nioi.gov.il
 3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום חמישי, בתאריך 10.9.2020.
 4. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו. יש לוודא קבלת אישור מסירה.
 5. המועד האחרון להגשת ההצעות– יום רביעי, תאריך 23.9.2020, שעה 12:00. הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
 6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.