בנייה חדשה, רכישה, הרחבה, שיפוץ והצטיידות של מסגרות לדיור קהילתי

 
תאריך הגשה : 31/10/2017 בשעה:12:00

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 23/04/2017
<p>נפתחה האפשרות להגשת בקשות לסיוע בהצטיידות למסגרות לדיור קהילתי. </p><p>לסיוע בהצטיידות בלבד, ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 31/10/2017.</p>