קול קורא להתאמה של בתים סיעודיים בקיבוצים ובמושבים

 
תאריך פרסום : 29/04/2016
תאריך הגשה : 30/05/2016 בשעה: 12:00

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 17/05/2016
שימו לב,
אין להתחיל בשיפוצים לפני קבלת אישור סופי מהקרן על קבלת הסיוע. הקרן לא תסייע רטרואקטיבית בשיפוצים שהחלו לפני קבלת האישור.

כמו כן, עלה לאתר מסמך השאלות ותשובות. נא להוסיף אותו חתום יחד עם הבקשה.