כיצד נקבע בסיס ההכנסה החייבת בדמי ביטוח


בקביעת בסיס ההכנסה שלפיו ישלם המבוטח דמי ביטוח, ביטוח לאומי מתבסס על סעיף 2 לפקודת מס הכנסה. סעיף זה מגדיר את מקורות ההכנסה. ישנם 3 סוגי הכנסות החייבות בתשלום דמי ביטוח: