דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

עובד עצמאי בעל הכנסה שלא מעבודה והכנסה מפנסיה

 

אסמכתא בחוק

תקנה 14 (ג) להוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח

הגדרה / תנאים

1.      הוא עובד עצמאי.
2.      עדיין לא הגיע לגיל פרישה.

3.      הוא עונה על ההגדרה של מקבל פנסיה.

ההשלכה לעניין תשלום דמי ביטוח

1. כעובד עצמאי יחויב לשלם דמי ביטוח על הכנסתו עד גובה מקסימום ההכנסה (ההכנסה המרבית) לתשלום דמי ביטוח.
2. מהכנסתו שלא-מעבודה יחוייב לשלם דמי עד לגובה ההכנסה  המרבית, לאחר הפחתת 25% מהשכר הממוצע ולאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעצמאי  .
3. מהכנסתו מפנסיה יחויב לשלם דמי ביטוח עד לגובה ההכנסה המרבית, לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעצמאי והכנסתו שלא-מעבודה.

 

Please Wait