עובד עצמאי שיש לו גם הכנסה שלא מעבודה וגם פנסיה מוקדמת