אסיר / עציר


הגדרה

תושב/ת ישראל שנמצא במאסר או במעצר או במעצר בית.

כיצד נרשמים?

הרישום בביטוח הלאומי כאסיר או עציר מתבצע באופן אוטומטי באמצעות העברת מידע משירות בתי סוהר (חוץ ממי שנמצא במעצר בית). אם המידע לא התקבל בביטוח הלאומי באופן אוטומטי, יש למלא טופס בל/6101 ולצרף אישור משירות בתי הסוהר, הכולל את פרטיך ותקופת המאסר.

מי שנמצא במעצר בית ימלא טופס בל/6101 ויצרף העתק פרוטוקול של בית המשפט בנוגע למעצר.

חובת תשלום

תקופת מאסר 

 אין לו הכנסות כלל או שיש לו הכנסות נמוכות מהמינימום שנקבע בחוק: 528 ש"ח (החל ב- 01.01.2020)

יש לו הכנסות העולות על המינימום שנקבע בחוק: 528 ש"ח (החל ב- 01.01.2020)

עד שנה

פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עצמו

מעל שנה

אוצר המדינה משלם דמי ביטוח מינימליים עבורו חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מהכנסתו בקיזוז דמי ביטוח מינימליים המשולמים עבורו על ידי אוצר המדינה.

דרכים לתשלום דמי הביטוח

אסיר משוחרר, ששהה בכלא 6 חודשים ויותר, עשוי להיות זכאי לקצבת הבטחת הכנסה במשך חודשיים מיום השחרור. בזמן שהותו בכלא, עשויה משפחתו להיות זכאית לקצבת הבטחת הכנסה.