דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

אסיר / עציר

 

הגדרה / תנאים

תושב/ת ישראל שנמצא במאסר או מעצר.

כיצד נרשמים ?

בדרך כלל הרישום בביטוח הלאומי כאסיר או עציר נעשה באופן אוטומטי באמצעות מידע שמעביר שירות בתי סוהר לביטוח הלאומי. במקרים שהמידע אינו מגיע, מסיבה כלשהי, אפשר להמציא אישור משירות בתי הסוהר הכולל את פרטיך ותקופת המאסר.

זכאות לקצבאות

אסיר משוחרר, ששהה בכלא 6 חודשים ויותר, עשוי להיות זכאי לקצבת הבטחת הכנסה במשך חודשיים מיום השחרור. בזמן שהותו בכלא, עשויה משפחתו להיות זכאית לקצבת הבטחת הכנסה.

חובת תשלום

  • כאשר תקופת המאסר פחותה משנה
    - אם אין לו הכנסות כלל או שיש לו הכנסות נמוכות מהמינימום שנקבע בחוק (5% מהשכר הממוצע) – הוא יהיה פטור מלשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.  
    - אם יש לו הכנסות העולות על המינימום שנקבע בחוק (5% מהשכר הממוצע) – חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בעבור עצמו.

 

  • כאשר תקופת המאסר עולה על שנה, אוצר המדינה משלם דמי ביטוח מינימליים בעד האסיר. 
    עם זאת, אסיר שיש לו הכנסות העולות על המינימום שנקבע בחוק -  יהיה חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות על ההכנסות שלו. מדמי הביטוח שיהיה עליו לשלם יופחתו דמי הביטוח המינימליים המשולמים בעדו על ידי אוצר המדינה.
  •  
 

Please Wait