חיילים משוחררים, גם אלה עבודות מועדפות!

חיילים משוחררים גם אלה עבודות מועדפות!