תחנות דלק


חשוב שתדעו!

 • כל עבודה בלתי מקצועית בתחנת דלק מזכה במענק. 
 • עבודת פקידות לא מזכה במענק
תחום העיסוק​
עבודות שמזכות במענק​
עבודות שלא מזכות במענק
עבודה בתחנת דלק​
 • מתדלק
 • מוכר בחנות נוחות של תחנת הדלק
 • נהג מכלית דלק
 • אספקת דלק/נפט/סולר לבתים
​אבטחת קו צינור הנפט אילת - אשקלון
​עבודה בעסקים אחרים במתחם תחנת הדלק
 • ​שטיפת מכוניות
 • תיקון תקרים
 • סיכאים
 • ​עבודה בחנות לחלפים ואביזרי רכב
 • עבודה בחנות או במסעדה הצמודות לתחנת דלק