בתי מלון וספינות נוסעים


חשוב שתדעו!

 • כל עבודה בלתי מקצועית בבתי מלון מזכה במענק.
 • עבודת פקידות לא מזכה במענק.
תחום העיסוק
עבודות שמזכות במענק​
עבודות שלא מזכות במענק
​בתי מלון, בתי הארחה ואכסניות נוער
 • טבחות
 • עבודות בלתי מקצועיות כמו: מלצרות, חדרנות, צוות בידור, בל בוי, עוזר ברמן, עובד בריכה ומאבטח
 • ​עובדי קבלה
 • טלפנים, קופאים ועובדי מרכזייה
 • ברמן בעל תעודת מקצוע
 • מציל בעל תעודת מקצוע
 • מאמן בחדר כושר
 • חובש
 • משגיח כשרות
ספינות נוסעים​
​עבודה על ספינות נוסעים המפליגות מהארץ, וכוללות שירותי לינה (מעין בית מלון צף), כמו: טבחות, מלצרות, חדרנות, צוות בידור, בל בוי, עוזר ברמן, עובד בריכה ומאבטח.
 • עבודה על ספינות נוסעים בחוץ לארץ (שאינן מפליגות מהארץ)
 • עבודה על ספינות נוסעים המפליגות מחופי הארץ אל מחוץ למים הטריטוריאליים, ללא שירותי לינה, כדוגמת: ספינות קזינו.