הסכום הבסיסי לחישוב קצבאות


 

הסכום הבסיסי הוא סכום אשר לפיו מחושבות מרבית הגמלאות, החל מינואר 2006.

הסכום הבסיסי מתעדכן ב-1 בינואר של כל שנה בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן שחלה בשנה שקדמה לה.

בינואר  2022 נוסף סכום בסיסי לעניין קצבת נכות וכל קצבה ששיעורה נגזר ממנה והוא מתעדכן לפי עליית השכר הממוצע לחוק הביטוח הלאומי.

לסכום הבסיסי תעריפים שונים לצורך עדכון הגמלאות השונות.

@@
החל ביוםסכום בסיסי 1 (ש"ח)סכום בסיסי 2 (ש"ח)
סכום בסיסי 3 (ש"ח)
לעניין קצבת נכות וכל קצבה ששיעורה נגזר ממנה
(ש"ח)
שעור השינוי (אחוזים)
בעד הילד הראשון, החמישי ואילך בעד הילד השני, השלישי והרביעי לעניין גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה
1.01.2023​​​9,613​164​207​153​9,493​9,790​5.3​
1.01.2022​​9,129156​197​145​9,015​8,915​2.4​
1.01.2021​ 8,915 152 192 142 8,804 0.0
1.01.2020​ 8,915 152 192 142 8,804 0.3
1.01.2019 8,888 152 191 142 8,778 1.2
1.01.2018​8,783​​150​189​1408,674​0.3
1.05.20158,7571501881408,648--

החל ביוםסכום בסיסי 1 (בש"ח)סכום בסיסי 2(בש"ח)סכום בסיסי 3(בש"ח)שעור השינוי באחוזים
1.01.20148,7571408,6481.9
1.01.20138,5941758,4871.4
1.01.20128,4751738,3702.6
1.01.20118,2601698,1582.3
1.01.20108,0741657,9793.8
1.01.20097,7781597,6834.5
1.01.20087,4431527,3522.8
1.01.20067,2401487,1522.7