דו"ח מסכם על ניהול קובץ בריאות בחודשים ספטמבר-נובמבר 2017 וחישוב מפתח החלוקה ליום 1.1.2018

מועד פרסום :
12/2017
הורדה דוח מסכם על ניהול קובץ בריאות בחודשים ספטמבר-נובמבר 2017 וחישוב מפתח החלוקה ליום 1.1.2018 (doc) הורדה דוח מסכם על ניהול קובץ בריאות בחודשים ספטמבר-נובמבר 2017 וחישוב מפתח החלוקה ליום 1.1.2018 (pdf)