חישוב מפתח חלוקת כספי ביטוח בריאות בין קופות החולים ליום 1.12.2020

מועד פרסום :
11/2020
הורדה חישוב מפתח חלוקת כספי ביטוח בריאות בין קופות החולים ליום 1.12.2020 (doc)