חישוב מפתח חלוקת כספי ביטוח בריאות בין קופות החולים ליום 1.2.2021

מועד פרסום :
01/2021
הורדה חישוב מפתח חלוקת כספי ביטוח בריאות בין קופות החולים ליום 1.2.2021 (doc)