דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2021

מחבר :
מינהל כספים ובקרה
מועד פרסום :
06/2022