תיאור קולי בתיאטראות
(מס' 8)

מחבר :
יוסי פריאר-דרור, ד"ר אסנת בר-חיים ארז, פרופ' נעמי כץ, פולינה באבאי, שרה נהרי, ד"ר גילי המר, לירית גרובר, ד"ר נעמי פרזיגר
מועד פרסום :
06/2020
הורדה תיאור קולי בתיאטראות (pdf)