מרכזי הסיוע בירושלים: שירות חברתי במציאות משתנה

מחבר :
ענת זעירה ואיה בן-הרוש
הורדה מרכזי הסיוע בירושלים: שירות חברתי במציאות משתנה (pdf)