גיליון 74 - אלול תשס"ז, אוגוסט 2007


 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
הכנסה בסיסיתגו'ני גלהורדה הכנסה בסיסית
חקיקה סוציאליתאריה וולף, עו"דהורדה חקיקה סוציאלית
מבט בינלאומי משווה על רשת הביטחון האחרונה בישראלמיכל קורא, ג'וני גל ורפאלה כהןהורדה מבט בינלאומי משווה על רשת הביטחון האחרונה בישראל
מרכזי הסיוע בירושלים: שירות חברתי במציאות משתנהענת זעירה ואיה בן-הרושהורדה מרכזי הסיוע בירושלים: שירות חברתי במציאות משתנה
ניהול מתנדבים כפרופסיה מתגבשת בארגוני שירותדבי חסקי-לוונטלהורדה ניהול מתנדבים כפרופסיה מתגבשת בארגוני שירות
סקירת ספרים חדשיםדורית ברק, יצחק דהן, אליעזר דוד יפה, מומו מהדב, אלישבע סדן, ליאורה פינדלרהורדה סקירת ספרים חדשים
עיון ראשוןאלישבע סדןהורדה עיון ראשון
קול ואי-שוויון:תמורות בדמוקרטיה האזרחית בארצות הבריתת'דה סקוצ'פולהורדה קול ואי-שוויון:תמורות בדמוקרטיה האזרחית בארצות הברית
רשימת מחברי המאמרים המתפרסמים בחוברת זוהורדה רשימת מחברי המאמרים המתפרסמים בחוברת זו
תנועת העבודה ומדיניות הרווחה בישראל, 1977-1948אברהם דורוןהורדה תנועת העבודה ומדיניות הרווחה בישראל, 1977-1948