ההתנדבות פנים רבות לה: חוויית ההתנדבות בגל הראשון של מגפת הקורונה בראי דפוסי ההתנדבות

מחבר :
ליאת קוליק, רונית בר, ליאורה ארנון
הורדה ההתנדבות פנים רבות לה: חוויית ההתנדבות בגל הראשון של מגפת הקורונה בראי דפוסי ההתנדבות (pdf) הורדה ההתנדבות פנים רבות לה: חוויית ההתנדבות בגל הראשון של מגפת הקורונה בראי דפוסי ההתנדבות (docx)