גיליון 107 - ניסן תשע"ט, אפריל 2019


 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
דבר העורךישראל (איסי) דורוןהורדה דבר העורך
הטיעון נגד השימוש במבחני אמצעיםאברהם דורוןהורדה הטיעון נגד השימוש במבחני אמצעים
חידת העלייה בשיעור העוני של משפחות ערביותמירי אנדבלד, מומי דהןהורדה חידת העלייה בשיעור העוני של משפחות ערביות
השתלבות חוזרת בעבודה בקרב מחלימות מסרטן השד: תוצאות מחקר גישושאליעזר רובינזון, לי גרינבלט-קמרון, רונית לייבה, מירי כהןהורדה השתלבות חוזרת בעבודה בקרב מחלימות מסרטן השד: תוצאות מחקר גישוש
האם החד-הורית ה"נאותה" וה"מוסרית", ותוכניות מרווחה לעבודהענת הרבסט-דביהורדה האם החד-הורית הנאותה והמוסרית, ותוכניות מרווחה לעבודה
חוויותיהן של עובדות סוציאליות ערביות המטפלות באבות במרכזֵי ילדים-הורים ערבים בישראלרומאן ג'מאל-עבוד, עידית בליט-כהןהורדה חוויותיהן של עובדות סוציאליות ערביות המטפלות באבות במרכזֵי ילדים-הורים ערבים בישראל
סקירת ספרים חדשיםגיא פלדמן, ניסים כהןהורדה סקירת ספרים חדשים
מחברי המאמרים המתפרסמים בגיליון זההורדה מחברי המאמרים המתפרסמים בגיליון זה
שלמי תודה לשופטות ולשופטים בשנת 2018הורדה שלמי תודה לשופטות ולשופטים בשנת 2018
ملخصات المقالاتהורדה ملخصات المقالات
Summaries of the Main Articlesהורדה Summaries of the Main Articles