גיליון 81 - טבת תש"ע, דצמבר 2009


 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
רשימת מחברי המאמרים המתפרסמים בחוברת זוהורדה רשימת מחברי המאמרים המתפרסמים בחוברת זו
סקירת ספרים חדשיםטל גולן, יובל דרור, יונתן לובנסקי, גיא פרל ואילנה שפייזמןהורדה סקירת ספרים חדשים
השתלמות להרחבת מקומם של עובדים סוציאליים בתהליכי עיצוב מדיניות: "במה חברתית-כלכלית"שירה איתן, לב ארן, חירייה עלו חמרה וויסאם עבידהורדה השתלמות להרחבת מקומם של עובדים סוציאליים בתהליכי עיצוב מדיניות: במה חברתית-כלכלית
השתתפות ילדים בעיצוב מדיניות חברתית - תפקידה של העבודה הסוציאליתחניתה קושר ואשר בן-אריההורדה השתתפות ילדים בעיצוב מדיניות חברתית - תפקידה של העבודה הסוציאלית
"לעשות משהו בקשר לזה": מחקר ומדיניותמיכל קרומר-נבו ומיה לביא-אג'איהורדה לעשות משהו בקשר לזה: מחקר ומדיניות
פרקטיקת מדיניות הלכה למעשה: עובדים סוציאליים בוועדות הכנסתעידית וייס-גל, ג'וני גל ושירלי אברהמיהורדה פרקטיקת מדיניות הלכה למעשה: עובדים סוציאליים בוועדות הכנסת
תוכנית השינוי: רפורמה בשירותי הרווחה המקומיים - תיאור והערכת התוכנית ויישומה, 1988-1975יצחק בריקהורדה תוכנית השינוי: רפורמה בשירותי הרווחה המקומיים - תיאור והערכת התוכנית ויישומה, 1988-1975
עובדים סוציאליים ומדיניות חברתית בישראלעידית וייס-גל ואשר בן-אריההורדה עובדים סוציאליים ומדיניות חברתית בישראל