גיליון 88 - אייר תשע"ב, אפריל 2012

 עם סגירת הגיליון נודע על מותו הפתאומי של פרופ'  יוסי קטן, חבר ועמית יקר לכולנו והעורך של כתב העת ביטחון סוציאלי.

יוסי ערך את כתב העת מינואר 2011,  והיה חבר המערכת משנת 2004, ומעמודי התווך של כתב העת.

יוסי,  שהיה אינטלקטואל, חקרן וסקרן, היה גם לוחם חסר פשרות במאבק בעוני ובצמצום הפערים החברתיים. תרומתו לחקר המדיניות החברתית ולעיצובה היתה יוצאת דופן.

יוסי היה מורה ואיש חינוך דגול בכל מאודו, והעמיד מאות תלמידים וחוקרים. נזכור אותו גם בזכות אישיותו החמה, רגישותו ואנושיותו.

הליכתו היא אובדן גדול לכל הקהילה האקדמית בישראל ולשוחרי הצדק החברתי.

 יהי זכרו ברוך.

 מערכת ביטחון סוציאלי

 

 


 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
מדידת עוני לפי סל צריכה הולם בישראל – 2009-1997, גישת ה- Market Basket Measure/National Research Council - MBM/NRCדניאל גוטליב, אלכסנדר פרומןהורדה מדידת עוני לפי סל צריכה הולם בישראל – 2009-1997, גישת ה- Market Basket Measure/National Research Council - MBM/NRC
הפעלת יזמות חברתית-עסקית בארגונים ללא כוונת רווח והשפעתה על החזון של הארגון, על ערכיו ועל התרבות הארגונית ותהליכי הניהול הנהוגים בוהלל שמיד, נעמי שרוןהורדה הפעלת יזמות חברתית-עסקית בארגונים ללא כוונת רווח והשפעתה על החזון של הארגון, על ערכיו ועל התרבות הארגונית ותהליכי הניהול הנהוגים בו
חלופות לעובדים זרים בסיעודיוסי אברהם, יוסי תמירהורדה חלופות לעובדים זרים בסיעוד
עקרונות מנחים במדיניות הרווחה ושורשיהם במשנתו של הרמב"םלאה זנברהורדה עקרונות מנחים במדיניות הרווחה ושורשיהם במשנתו של הרמבם
מחויבות למקצוע בקרב סטודנטים מתחילים בעבודה סוציאלית: הקשר בין משתני רקע, מניעים לבחירת המקצוע ותפיסת מהות המקצועענת פרוינד, עידית בליט-כהן, אילה כהן, ניקול דהאןהורדה מחויבות למקצוע בקרב סטודנטים מתחילים בעבודה סוציאלית: הקשר בין משתני רקע, מניעים לבחירת המקצוע ותפיסת מהות המקצוע
סקירת ספרים חדשיםאורנה כהן, אפרת נוה, יאיר רונן, שמעון שפירו, אלישבע סדן הורדה סקירת ספרים חדשים
עיון ראשוןליהיא להטהורדה עיון ראשון
רשימת מחברי המאמרים המתפרסמים בחוברת זוהורדה רשימת מחברי המאמרים המתפרסמים בחוברת זו