גיליון 88 - אייר תשע"ב, אפריל 2012

 עם סגירת הגיליון נודע על מותו הפתאומי של פרופ'  יוסי קטן, חבר ועמית יקר לכולנו והעורך של כתב העת ביטחון סוציאלי.

יוסי ערך את כתב העת מינואר 2011,  והיה חבר המערכת משנת 2004, ומעמודי התווך של כתב העת.

יוסי,  שהיה אינטלקטואל, חקרן וסקרן, היה גם לוחם חסר פשרות במאבק בעוני ובצמצום הפערים החברתיים. תרומתו לחקר המדיניות החברתית ולעיצובה היתה יוצאת דופן.

יוסי היה מורה ואיש חינוך דגול בכל מאודו, והעמיד מאות תלמידים וחוקרים. נזכור אותו גם בזכות אישיותו החמה, רגישותו ואנושיותו.

הליכתו היא אובדן גדול לכל הקהילה האקדמית בישראל ולשוחרי הצדק החברתי.

 יהי זכרו ברוך.

 מערכת ביטחון סוציאלי

 

 

פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה