גיליון 95 - חשון תשע"ה, נובמבר 2014


 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
דבר העורךיונתן אנסוןהורדה דבר העורך
חובות, עוני והדרה כלכליתמיכל קרומר-נבו, אנסטסיה גורודזייסקי, יובל סער-הימןהורדה חובות, עוני והדרה כלכלית
אנשים עם מוגבלויות ומדינת הרווחה הישראלית: המקרה של עבודות דחקרוני הולר הורדה אנשים עם מוגבלויות ומדינת הרווחה הישראלית: המקרה של עבודות דחק
גורמים המשפיעים על השתתפותם של בני משפחה מטפלים בקבוצות תמיכהאיילת ברג-ורמן, מיכל לרון, טל ספלטר, שירלי רזניצקי, ג'ני ברודסקיהורדה גורמים המשפיעים על השתתפותם של בני משפחה מטפלים בקבוצות תמיכה
הוצאה תקציבית ורגולציה כאמצעים לקידום מדיניות רווחה: המקרה של מסגרות יום לגילאי לידה עד שלוש בישראל ובבריטניהסמדר מושל הורדה הוצאה תקציבית ורגולציה כאמצעים לקידום מדיניות רווחה: המקרה של מסגרות יום לגילאי לידה עד שלוש בישראל ובבריטניה
השפעת לימודי שדה רב-מתודיים על האוריינטציה המקצועית של סטודנטים לעבודה סוציאליתדורית סגל -אנגלצ'ין, רוני קאופמן, אפרת הוסהורדה השפעת לימודי שדה רב-מתודיים על האוריינטציה המקצועית של סטודנטים לעבודה סוציאלית
סקירת ספרים חדשיםסימה זלצברג בלאק, רות כץ, ניסן לימור, דרורית לוי, בני שפניירהורדה סקירת ספרים חדשים
רשימת מחברי המאמרים המתפרסמים בחוברת זוהורדה רשימת מחברי המאמרים המתפרסמים בחוברת זו
ملخصات المقالاتהורדה ملخصات المقالات
Summaries of the Main Articlesהורדה Summaries of the Main Articles