גיליון 98 - טבת תשע"ו, דצמבר 2015


 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
החברה האזרחית בישראל – תמורות, מגמות וכיווני פעולה לעתידהלל שמידהורדה החברה האזרחית בישראל – תמורות, מגמות וכיווני פעולה לעתיד
עבודה באי-נחת: אי יציבות תעסוקתית, עבודה חלקית וזמנית ושכר נמוך במגזר השלישי בישראלחגי כץ, הילה יוגב-קרןהורדה עבודה באי-נחת: אי יציבות תעסוקתית, עבודה חלקית וזמנית ושכר נמוך במגזר השלישי בישראל
רכש שירותים חברתיים בישראל כממגדר תנאי העסקה: המשא ומתן בין המדינה למעסיקים זוכי מכרזיםאורלי בנימיןהורדה רכש שירותים חברתיים בישראל כממגדר תנאי העסקה: המשא ומתן בין המדינה למעסיקים זוכי מכרזים
"היילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו?" יחסי הממשלה והפילנתרופיה בישראל – תמונת מצב וחשיבה לעתידהלל שמיד, חנה שאול בר ניסיםהורדה היילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו? יחסי הממשלה והפילנתרופיה בישראל – תמונת מצב וחשיבה לעתיד
"יש לך הרגשה שאתה נתקל בקיר, ואז אין לך ברירה אלא להקים עמותה": קווים לדמותם של ארגוני שורשים בחברה האזרחית המספקים שירותי רווחהמיכל אלמוג-בר, מימי אייזנשטדטהורדה יש לך הרגשה שאתה נתקל בקיר, ואז אין לך ברירה אלא להקים עמותה: קווים לדמותם של ארגוני שורשים בחברה האזרחית המספקים שירותי רווחה
האם יחסים חוזיים הם שותפות? המקרה של המקלטים לנשים מוכותאסתר זיכלינסקי, מיכל מחט שמירהורדה האם יחסים חוזיים הם שותפות? המקרה של המקלטים לנשים מוכות
תהליכי שינוי והתפתחות בתנועה הסביבתית בישראל: מאוריינטציה מדינתית לחברה אזרחית ושותפויותאיתי גרינשפןהורדה תהליכי שינוי והתפתחות בתנועה הסביבתית בישראל: מאוריינטציה מדינתית לחברה אזרחית ושותפויות
אסטרטגיה של ארגוני אנדרדוג בעידן הניהול הציבורי החדשזיו קרני-אפרתיהורדה אסטרטגיה של ארגוני אנדרדוג בעידן הניהול הציבורי החדש
שיתוף פעולה בין ארגונים פלסטיניים וישראליים בחברה האזרחיתעידית בליט-כהן, אמירה ג'ברהורדה שיתוף פעולה בין ארגונים פלסטיניים וישראליים בחברה האזרחית
סקירת ספרים חדשים ועיון ראשוןרנא אסעיד, גלית ינאי-ונטורה, נוגה פיטובסקי-נוה, חנה שאול בר ניסיםהורדה סקירת ספרים חדשים ועיון ראשון
מחברי המאמרים בגיליון זההורדה מחברי המאמרים בגיליון זה
ملخصات المقالات הורדה ملخصات المقالات
Summaries of the Main Articles הורדה Summaries of the Main Articles