גיליון 104 - תמוז תשע"ח, יוני 2018


 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
דבר העורךיונתן אנסוןהורדה דבר העורך
שותפות: הפרקטיקה ומשמעויותיה בעבודה עם בני נוערשחר תימור-שלוין הורדה שותפות: הפרקטיקה ומשמעויותיה בעבודה עם בני נוער
פגיעות עבודה - בין קשר סיבתי משפטי לקשר סיבתי רפואיאמי וולףהורדה פגיעות עבודה - בין קשר סיבתי משפטי לקשר סיבתי רפואי
שיתוף הורים בוועדות תכנון, טיפול והערכה הדנות בסידור חוץ ביתיעינב בן גל, ורד סלונים-נבו הורדה שיתוף הורים בוועדות תכנון, טיפול והערכה הדנות בסידור חוץ ביתי
תפיסות של חיילים ללא מוגבלות שכלית כלפי שילובם בצה"ל של אנשים עם מוגבלות שכליתשירלי ורנרהורדה תפיסות של חיילים ללא מוגבלות שכלית כלפי שילובם בצהל של אנשים עם מוגבלות שכלית
עובדות סוציאליות קהילתיות פלסטיניות העובדות בישראל: חוויות ואתגריםהוזאם הרדל-זרייק, עידית בליט-כהן הורדה עובדות סוציאליות קהילתיות פלסטיניות העובדות בישראל: חוויות ואתגרים
סקירת ספרים חדשיםניסים כהןהורדה סקירת ספרים חדשים
מחברי המאמרים המתפרסמים בגיליון זההורדה מחברי המאמרים המתפרסמים בגיליון זה
ملخصات المقالاتהורדה ملخصات المقالات
Summaries of the Main Articlesהורדה Summaries of the Main Articles
קול קורא לגיליון מיוחד בנושא עבודה סוציאלית מודעת-עוניהורדה קול קורא לגיליון מיוחד בנושא עבודה סוציאלית מודעת-עוני