"מדברים בעד עצמם" - סנגור עצמי לאוכלוסיית נפגעי נפש
(מס' 156)

מחבר :
ד״ר ברברה רוזנשטיין, ענבל ברגר
מועד פרסום :
01/2015
הורדה מדברים בעד עצמם - סנגור עצמי לאוכלוסיית נפגעי נפש (pdf)

דוח מסכם את המפעל המיוחד סנגור עצמי לאוכלוסיות בוגרים צעירים נפגעי נפש – מדברים בעד עצמם. התוכנית הוצעה ופותחה על ידי המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מט"ח), והיא מתבססת על תוכנית דומה שהפעיל מט"ח במסגרות של משרד החינוך עם אוכלוסיות מגוונות.  

התוכנית פעלה בשנים 2011-2009 בשיתוף השירות לשיקום באגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות והיא נועדה לספק ידע וכלים לצוותים מקצועיים ולנפגעי נפש במסגרות שיקום מגוונות. היא התקבלה במסגרת "קול קורא" שפורסם ב-2006 על ידי  הקרן למפעלים מיוחדים במוסד לביטוח לאומי, שהתמקד בפיתוח התערבויות שיקום והחלמה של נפגעי נפש. עם סיומה שולבה כקורס  בתוכנית הלימודים הקבועה של בית ספר לשיקום המופעל במימון משרד הבריאות. 

סנגור עצמי מעניק לאדם כלים להשמיע את קולו, לדבר בעד עצמו ולהציג את האינטרסים שלו בפני הזולת. הוא מתבסס על התיאוריה של לקיחת אחריות האדם על הישגיו וכישלונותיו, ומטרתו לחולל שינוי באופן שבו נפגעי הנפש מקבלים החלטות בנוגע לחייהם. בקורס, שכלל 26 מפגשים, השתתפו כ-200 מתמודדים מ-35 מסגרות שיקום שונות. ליוו אותם 65 מנחים, שהשתתפו ב-11 מפגשים של השתלמויות.

המחקר המלווה, שנעשה במקצועיות ובמסירות בידי ד"ר ברברה רוזנשטיין וגב' ענבל ברגר, מראה שיעדי התוכנית בקרב המנחים והמתמודדים הושגו הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך יותר: מודעות המתמודדים לשימוש בכלי הסנגור במימוש זכויותיהם עלתה, תחושת הביטחון העצמי שלהם התחזקה, ורבים הצליחו לעשות שינויים בתעסוקה, בלימודים או בדיור.