מהפכה בהשכלה הגבוהה: הערכת התרומה של מרכזי תמיכה רב-נכותיים במוסדות להשכלה גבוהה
(מס' 173)

מחבר :
ד"ר דליה זק"ש, ד"ר נעמי שרויאר, ד"ר כרמית־נעה שפיגלמן, ד"ר שגית מור, פרופ' ארלין קנטר, גב' יעל רויטמן, גב' הילה כהן
מועד פרסום :
07/2020
הורדה מהפכה בהשכלה הגבוהה: הערכת התרומה של מרכזי תמיכה רב-נכותיים במוסדות להשכלה גבוהה (pdf)