ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי, 2014

מחבר :
מירי אנדבלד, נתנאלה ברקלי, דניאל גוטליב, אורן הלר
מועד פרסום :
12/2015
הורדה ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי, 2014 (pdf) הורדה ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי, 2014 (pps)