ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי, 2017

מחבר :
מירי אנדבלד, דניאל גוטליב, אורן הלר, להב כראדי
מועד פרסום :
12/2018
הורדה ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי, 2017 (pdf) הורדה ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי, 2017 (pps)