בטחון תזונתי 2012 – ממצאים סוציו-כלכליים עיקריים
(מס' 115)

מחבר :
מירי אנדבלד, נתנאלה ברקלי, ויטה אברהמוב, אלכסנדר גאליה, דניאל גוטליב
מועד פרסום :
04/2014
הורדה בטחון תזונתי 2012 – ממצאים סוציו-כלכליים עיקריים (pdf)

דוח זה מציג את שיטת המחקר והממצאים מסקר הביטחון התזונתי השני, שנעשה בשנת 2012, וכלל 6,300 משפחות (כהגדרתן בסקר, ראו להלן). הסקר הארצי הראשון נעשה שנה קודם לכן, ב-2011, וכלל כ-5,600 משפחות. בשני הסקרים המשפחות תושאלו בטלפון.

על-פי הממצאים, 81.2% מתושבי ישראל חיים בביטחון תזונתי ו-18.8% חיים באי-ביטחון תזונתי, 8.6% בהם באי-ביטחון תזונתי ניכר. כ-55% מהמשפחות החיות באי-ביטחון תזונתי נעזרות ברמות שונות בגורמי סיוע, רובם המכריע בארגוני סיוע, כדי לשפר את מצב הביטחון התזונתי שלהן. הממצאים מורים על התאמה גבוהה בין שיעורי האי-ביטחון ושיעורי העוני המחושבים בדוח העוני והפערים החברתיים לקבוצות אוכלוסייה שונות. עוד עולה מהנתונים כי תופעת האי-ביטחון התזונתי בולטת במשפחות גדולות (שבהן 4 ילדים ויותר), במשפחות ערביות ובמשפחות חד-הוריות: קרוב לכמחציתן של הקבוצות הללו נמצאות באי-ביטחון תזונתי. עם זאת, במשפחות היהודיות החרדיות רמת האי-ביטחון התזונתי נמוכה בהשוואה למצבן הכלכלי רובן, כ-3/4, חיות בביטחון תזונתי. גם בקרב הקשישים נמצאה רמת אי-ביטחון תזונתי נמוכה למדי – 11.0%.

כ-22% מהמשפחות המקבלות קצבאות מביטוח לאומי חיות באי-ביטחון תזונתי וכ-14% באי-ביטחון תזונתי ניכר. הבולטות בהן הן משפחות המקבלות גמלה להבטחת הכנסה וקצבת נכות.

בדומה לנתוני העוני הארציים, מתברר כי בירושלים ובצפון קיימת רמת האי-ביטחון התזונתי הגבוהה ביותר, כ-26% וכ-28% בהתאמה (המצב אף חמור יותר כשמדובר בנפשותכ-33% בשניהם), ובילדים – 39% ו-43% בהתאמה. לעומת זאת בתל אביב ובמרכז שיעור המשפחות הנמצאות במצב של אי-ביטחון תזונתי נמוך ביותר כ-14%.