תקציב מינהלי


 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
תקציב מינהלי 201901/2019הורדה תקציב מינהלי 2019
תקציב מינהלי 201601/2016הורדה תקציב מינהלי 2016
תקציב מינהלי 201501/2015הורדה תקציב מינהלי 2015
תקציב מינהלי 201401/2014הורדה תקציב מינהלי 2014
תקציב מינהלי 201301/2013הורדה תקציב מינהלי 2013
תקציב מינהלי 201202/2012הורדה תקציב מינהלי 2012
תקציב מינהלי 201101/2011הורדה תקציב מינהלי 2011
תקציב מינהלי 201003/2010הורדה תקציב מינהלי 2010
תקציב מינהלי 200902/2009הורדה תקציב מינהלי 2009
תקציב מינהלי 200803/2008הורדה תקציב מינהלי 2008
תקציב מינהלי 200707/2007הורדה תקציב מינהלי 2007
תקציב מינהלי 200607/2006הורדה תקציב מינהלי 2006
תקציב מינהלי 200503/2005הורדה תקציב מינהלי 2005
תקציב מינהלי 200402/2004הורדה תקציב מינהלי 2004
תקציב מינהלי 200307/2003הורדה תקציב מינהלי 2003
תקציב מינהלי 200203/2002הורדה תקציב מינהלי 2002
תקציב מינהלי 200102/2001הורדה תקציב מינהלי 2001
תקציב מינהלי 200002/2000הורדה תקציב מינהלי 2000
תקציב מינהלי 199912/1998הורדה תקציב מינהלי 1999
תקציב מינהלי 199812/1997הורדה תקציב מינהלי 1998
תקציב מינהלי 199712/1996הורדה תקציב מינהלי 1997
תקציב מינהלי 199612/1995הורדה תקציב מינהלי 1996
תקציב מינהלי 199512/1994הורדה תקציב מינהלי 1995
תקציב מינהלי 199412/1993הורדה תקציב מינהלי 1994
תקציב מינהלי 199301/1993הורדה תקציב מינהלי 1993
תקציב מינהלי 199201/1992הורדה תקציב מינהלי 1992
תקציב מינהלי 199103/1991הורדה תקציב מינהלי 1991
תקציב מינהלי 199003/1990הורדה תקציב מינהלי 1990
תקציב מינהלי 198903/1989הורדה תקציב מינהלי 1989
תקציב מינהלי 198803/1988הורדה תקציב מינהלי 1988
תקציב מינהלי 198703/1987הורדה תקציב מינהלי 1987
תקציב מינהלי 198604/1986הורדה תקציב מינהלי 1986
תקציב מינהלי 198507/1985הורדה תקציב מינהלי 1985
תקציב מינהלי 198404/1984הורדה תקציב מינהלי 1984
תקציב מינהלי 198303/1983הורדה תקציב מינהלי 1983
תקציב מינהלי 198203/1982הורדה תקציב מינהלי 1982
תקציב מינהלי 198105/1981הורדה תקציב מינהלי 1981
תקציב מינהלי 198007/1980הורדה תקציב מינהלי 1980