היישובים בישראל, קצבה ממוצעת

הורדה היישובים בישראל, קצבה ממוצעת (pdf) הורדה היישובים בישראל, קצבה ממוצעת (xls)