חישוב סכום קצבת נכות כללית


כל השדות הם חובה. שלבים במחשבון עשויים להשתנות בהתאם לערכים המוזנים.

הכנסת פרטים

אתה נמצא בשלב 1 מתוך 2
מחשבון זה נועד לחישוב משוער של סכום קצבת נכות כללית למבוטח מגיל 18 ועד גיל הפרישה. לתשומת לבך, הזכאות לקצבת הנכות וסכום הקצבה ייקבעו רק על ידי פקיד תביעות של הביטוח הלאומי.
אני מקבל קצבת נכות כללית ברציפות ב-12 החודשים האחרונים:
דרגת אי הכושר שנקבעה לך:מצב משפחתי:האם יש לך ילדים עד גיל 24?
מספר ילדים:
מספר ילדים:
סכום הכנסה חודשית ברוטו
פירוט הכנסות
סוג הכנסה סכום הכנסה חודשית
הכנסות ברוטו מעבודה הסבר
הכנסה מדמי לידה, שמירת הריון, דמי פגיעה
הכנסה מפנסיה ותגמולים הסבר
הכנסה מרכוש הסבר
הכנסה מדמי אבטלה מהביטוח הלאומי
פירוט הכנסות בן הזוג
סוג הכנסה סכום הכנסת בן/בת הזוג
הכנסות ברוטו מעבודה הסבר
הכנסה מדמי לידה, שמירת הריון, דמי פגיעה
הכנסה מפנסיה ותגמולים הסבר
הכנסה מרכוש הסבר