זכויות עובדים שמעסיקם בהליך חדלות פירעון


המחשבון מיועד לשימוש על ידי עובד שכיר שנגד מעסיקו ניתן צו פירוק/צו פשיטת רגל על פי צו של בית משפט המחוזי​ 

לתשומת לבך,

  • הערכים אשר יוצגו בסיום התהליך הינם ערכי מקסימום ולא ניתן, על פי החוק והפסיקה לתבוע מעבר לסכומים אלה.
  • במידה ויתרת הימים להם אתה זכאי נמוכים מהמקסימום אשר ניתן לתבוע על פי החוק יש לחשב את מספר הימים אשר נצבר. 
  • החלטת פקיד התביעות של הביטוח הלאומי לעניין הזכאות היא שקובעת

מידע נוסף על זכויות עובדים

כל השדות הם חובה. שלבים במחשבון עשויים להשתנות בהתאם לערכים המוזנים.

באמצעות המחשבון ניתן לחשב את:

  • מספר ימי ההודעה המוקדמת למי שפוטר ממקום עבודתו
  • זכאות לימי חופשה
  • זכאות לימי הבראה
  • זכאות לפיצויי פיטורין למי שפוטר ממקום עבודתו
  • זכאות לקרן פנסיה/השתלמות
אני מעוניין לחשב את: