איתור מקומות עבודה לצורך קבלת מענק לעבודה מועדפת במסגרת טיפול באנשים עם מוגבלות


כל השדות הם חובה. שלבים במחשבון עשויים להשתנות בהתאם לערכים המוזנים.
עבודה בטיפול וסיוע לאנשים עם מוגבלות מוכרת כעבודה מועדפת המזכה במענק לחייל משוחרר.
באמצעות שירות זה ניתן לאתר מסגרות המוכרות כמקום עבודה נדרשת .
הנתונים באדיבות משרד הרווחה.
היכן?