מעבר מקופת חולים אחת לאחרת


אם לאחר השחרור אתה מעונין לעבור לקופת חולים אחרת (אפשר לעשות זאת גם במהלך השירות), עליך למלא טופס מעבר. את הטופס ניתן למלא באתר ללא תשלום, או באחד הסניפים של בנק הדואר - בתשלום.

אפשר לעבור מקופה אחת לאחרת ב- 6 מועדים בשנה: ב -1 בינואר, או ב -1 במרס, או ב-1 במאי, או ב -1 ביולי, או ב-1 בספטמבר, או ב -1 בנובמבר, כפוף למועד שבו הגשת את הבקשה, אבל לא יותר משני מעברים בתקופה של 12 חודשים. את הבקשה למעבר צריך להגיש עד 45 יום לפני מועד המעבר.

ביטול בקשת המעבר

אם הגשת בקשה לעבור לקופת חולים אחרת, וברצונך לבטלה, עליך להגיש בקשת ביטול מעבר באותה הדרך שבה הגשת את טופס המעבר: באמצעות אתר הביטוח הלאומי או סניף הדואר, לא יאוחר מ - 45 יום לפני מועדי המעבר.