חיילים משוחררים


מתנדבי שירות לאומי - אזרחי ממשיכים להיות חברים בקופת החולים שאליה השתייכו לפני השירות, והם זכאים להמשיך ולקבל את השירותים הרפואיים הכלולים בסל הבריאות מאותה הקופה.

חיילים בשירות חובה (סדיר או קבע) מקבלים את שירותי הבריאות באמצעות משרד הביטחון, ולכן אינם מבוטחים במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ואינם זכאים לשירותי בריאות בקופות החולים בתקופת שירותם הצבאי.

על-פי החוק, חייל משוחרר חוזר להיות חבר בקופה שאליה השתייך לפני גיוסו. המידע על השחרור מועבר באופן אוטומטי מצה"ל לביטוח הלאומי.

  • אם המידע על השחרור עדיין לא הגיע לקופת החולים שהוא חבר בה - עליו לשלוח צילום של תעודת השחרור לתחום מרשם הבריאות בביטוח הלאומי, במייל mirshamb@nioi.gov.il או בפקס שמספרו 02-6462029, ואנו נעביר את המידע לקופת החולים שבה הוא חבר. בתוך 24 שעות מקבלת הפקס תחודש חברותו בקופה.
  • חייל משוחרר שמבקש לעבור לקופת חולים אחרת (אפשר לעשות זאת גם במהלך השירות) - יכול לבצע מעבר לפי תאריכי המעבר הקבועים בחוק.
  • אם החייל המשוחרר אינו חבר בקופת חולים - עליו לבצע רישום לקופת חולים על פי בחירתו, והוא יהיה זכאי לקבל שירותי בריאות באופן מיידי עם שחרורו.
  • חייל משוחרר שאינו יודע לאיזו קופה הוא שייך - יכול לקבל את המידע באתר האישי או במוקד טלפוני 6050*.