אסירים משוחררים


אסיר משוחרר חוזר להיות חבר בקופת החולים שאליה השתייך לפני המאסר. המידע על השחרור מועבר באופן אוטומטי משירות בתי הסוהר לביטוח הלאומי.

  • אם המידע על השחרור עדיין לא הגיע לקופת החולים שהוא חבר בה - עליו לשלוח צילום של תעודת שחרור לתחום מרשם הבריאות בביטוח הלאומי באמצעות פקס 02-6462029, ואנו נעביר את המידע לקופת החולים שהוא חבר בה. בתוך 24 שעות מקבלת הפקס תחודש חברותו בקופה.
  • אם האסיר המשוחרר אינו חבר בקופת חולים - עליו לבצע רישום לקופת חולים על פי בחירתו, והוא יהיה זכאי לקבל שירותי בריאות באופן מיידי עם שחרורו.
  • אסיר משוחרר שמעוניין לעבור לקופת חולים אחרת (אפשר לעשות זאת גם במהלך המאסר) - יעשה זאת על-פי תאריכי המעבר הקבועים בחוק.
  • אסיר משוחרר שאינו יודע לאיזו קופה הוא שייך- יפנה למוקד תחום בריאות בטלפון 6050* בימים ראשון עד חמישי בין השעות 9:00- 17:00.