מי שאינו רשום בקופת חולים


מי שאינו רשום כחבר בקופת-חולים ולא יכול להירשם באמצעות האתר או סניף הדואר, מהסיבות הבאות:

  • יש לבדוק את מעמדו בביטוח לאומי
  • חודשה תושבותו
  • נקבע לו מעמד של תושב ארעי
  • חלפו 90 יום מיום עלייתו
  • חלפו 90 יום מיום שחרורו מהצבא/ משירות בתי הסוהר

במקרים אלה, עליו לפנות לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו, כדי להירשם לקופת חולים על פי בחירתו.