עולים חדשים


עולה חדש יכול להירשם לקופת חולים מיד עם הגיעו לישראל, במשרדי משרד הקליטה בשדה התעופה.
אם העולה לא ביצע רישום במשרד הקליטה, הוא יוכל להירשם לקופת חולים באמצעות כל סניף של רשות הדואר.
לאחר שלושה שבועות מיום הגיעו לישראל, עם קליטת נתוניו ממשרד הפנים בביטוח הלאומי, יוכל העולה לבצע את הרישום באתר הביטוח הלאומי.

שימו לב, אם העולה לא יבצע את הרישום בתוך 90 יום מיום העלייה, הרישום יעשה אך ורק בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו.