ביצוע הרישום


תוכל להירשם לקופת החולים באחת מהדרכים הבאות:

  • באתר הביטוח הלאומי:​

יש למלא את הטופס במלואו על פי ההנחיות.

לצורך זיהוי הנרשם, וכדי למנוע זיופים תתבקש למלא פרטי כרטיס אשראי ישראלי אישי (לא דיירקט), אולם השירות ניתן ללא עלות. רצוי להדפיס את האישור על ביצוע הרישום. לתהליך הרישום והמעבר.

  • בסניפי רשות הדואר:

באפשרותך לפנות לאחד מסניפי רשות הדואר ולבצע רישום, בזמן הרישום חובה להציג תעודת זהות. הרישום בדואר הוא בעלות כספית (את הסכום ניתן לברר בדואר). בתום הרישום תקבל העתק מטופס הרישום, רצוי לשמור אותו.