רישום ילדים


ילדים משוייכים לקופות חולים של ההורה שמקבל את קצבת הילדים עבורם.​ השיוך מתבצע באופן אוטומטי על ידי הביטוח הלאומי, מיד עם קבלת המידע על הלידה ממשרד הפנים.

  • אם ההורים חברים בשתי קופות חולים שונות, והם מעוניינים להעביר את הילד לקופת החולים של ההורה השני, עליהם לבצע רישום יילוד. רישום ילד עד גיל 6 חודשים בקופת החולים המבוקשת יבוצע באופן מיידי. את הרישום ניתן לבצע באמצעות האתר (חובה ששני ההורים יהיו בעלי כרטיס אשראי אישי לכל אחד) ובסניפי רשות הדואר  (על שני ההורים להיות נוכחים בעת הרישום).
  • אם צריך להעביר ילד מקופה של הורה אחד לקופה של ההורה השני עקב צו של בית משפט או הסכם גירושין, יש לשלוח את הצו או את ההסכם לתחום מרשם הבריאות באמצעות פקס' 02-6462029, והמעבר יבוצע באופן מיידי.
  • ילד עד גיל 18 יכול לעבור בין הקופות על פי בקשת ההורים ועל פי המועדים הקבועים בחוק.  
  • מי שמלאו לו 18 עד 18 וחצי יכול לבצע רישום לקופת חולים בפעם הראשונה כבוגר, והרישום יבוצע באופן מיידי ללא המתנה.