רישום ילדים


ילדים משוייכים לקופות החולים של ההורה שמקבל את קצבת הילדים עבורם.​ השיוך מתבצע באופן אוטומטי על ידי הביטוח הלאומי, מיד עם קבלת המידע על הלידה ממשרד הפנים.
 • אם ההורים חברים בקופות חולים שונות, והם מעוניינים להעביר את הילד לקופת החולים של ההורה השני - עליהם לבצע מעבר לילד באמצעות האתר או בסניפי רשות הדואר.
  שימו לב, מעבר של ילד עד גיל 6 חודשים יכול להתבצע באופן מיידי (ולא לפי תאריכי המעבר הקבועים בחוק) - אם ההורה שרשום בקופת החולים שאליה רוצים להעביר את הילד יבצע בעצמו את המעבר עבור הילד. 
 • אם צריך להעביר ילד מקופה של הורה אחד לקופה של ההורה השני עקב צו של בית משפט או הסכם גירושין-  יש לשלוח את הצו או את ההסכם לתחום מרשם הבריאות באמצעות פקס' 02-6462029 או מייל mirshamb@nioi.gov.il, והמעבר יבוצע באופן מיידי.
 • מעבר של ילד להורים גרושים - כאשר הילד ושני הוריו רשומים באותה קופת חולים, וההורה שתחתיו רשום הילד מבקש לעבור לקופת חולים אחרת עם ילדו (ילד יכול להיות רשום בקופת חולים רק אם אחד מהוריו רשום באותה קופה), ביטוח לאומי יישלח להורה השני הודעה בדואר על בקשת המעבר ל"כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין", שעל ההורה השני להוסיף במשרד הפנים.
  אם ההורה יתנגד למעבר - עליו להודיע על כך לנציב הקבילות במשרד הבריאות, תוך 45 ימים.
  אם ההתנגדות של ההורה תתקבל - הילד לא יועבר לקופת חולים אחרת.
 • ילד עד גיל 18 - יכול לעבור בין הקופות על פי בקשת ההורים, ועל פי המועדים הקובעים בחוק.
 • ילד בגיל 18 עד 18 וחצי- יכול לבצע רישום לקופת חולים בפעם הראשונה כבוגר, והרישום יבוצע באופן מיידי ללא המתנה.