רישום ילדים


ילדים משוייכים לקופות חולים של ההורה שמקבל את קצבת הילדים עבורם.​ השיוך מתבצע באופן אוטומטי על ידי הביטוח הלאומי, מיד עם קבלת המידע על הלידה ממשרד הפנים.

  • אם ההורים חברים בשתי קופות חולים שונות, והם מעוניינים להעביר את הילד לקופת החולים של ההורה השני, עליהם לבצע רישום יילוד. רישום ילד עד גיל 6 חודשים בקופת החולים המבוקשת יבוצע באופן מיידי. את הרישום ניתן לבצע באמצעות האתר (חובה ששני ההורים יהיו בעלי כרטיס אשראי אישי לכל אחד)  או בסניפי רשות הדואר (על שני ההורים להיות נוכחים בעת הרישום).
  • אם צריך להעביר ילד מקופה של הורה אחד לקופה של ההורה השני עקב צו של בית משפט או הסכם גירושין, יש לשלוח את הצו או את ההסכם לתחום מרשם הבריאות באמצעות פקס' 02-6462029, והמעבר יבוצע באופן מיידי.
  • מעבר של ילד להורים גרושים - כאשר הילד ושני הוריו רשומים באותה קופת חולים, וההורה שתחתיו רשום הילד מבקש לעבור לקופת חולים אחרת עם ילדו (ילד יכול להיות רשום בקופת חולים רק אם אחד מהוריו רשום באותה קופה), ביטוח לאומי יישלח להורה השני הודעה בדואר על בקשת המעבר ל"כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין", שעל ההורה השני להוסיף במשרד הפנים.
    אם ההורה יתנגד למעבר - עליו להודיע על כך לנציב הקבילות במשרד הבריאות, תוך 45 ימים.
    אם ההתנגדות של ההורה תתקבל - הילד לא יועבר לקופת חולים אחרת.
  • ילד עד גיל 18 יכול לעבור בין הקופות על פי בקשת ההורים, ןעל פי המועדים הקובעים בחוק.
  • מי שמלאו לו 18 עד 18 וחצי יכול לבצע רישום לקופת חולים בפעם הראשונה כבוגר, והרישום יבוצע באופן מיידי ללא המתנה.