חובת תשלום דמי ביטוח לחייל משוחרר השוהה בחו"ל


חובת תשלום דמי הביטוח חלה גם בזמן שהותך בחו"ל. אם אתה נוסע לחו"ל, עליך לפנות לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך, להודיע על נסיעתך ולהסדיר את הביטוח לזמן שהותך בחו"ל. אי-תשלום דמי ביטוח בתקופת השהות בחו"ל יגרום לעיכוב בקבלת שירותים רפואיים בשובך לארץ. 

לידיעתך, חוב בדמי ביטוח גורר קנסות והצמדה, ואף עלול לגרום לאובדן זכויותיך בביטוח הלאומי, ובקבלת שירותים רפואיים.