תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות


תושב/ת ישראל (12) מגיל 18 ומעלה מבוטח בביטוח הלאומי וחייב לשלם דמי ביטוח לאומי (חוץ מאשה נשואה שהיא עקרת בית).

הזכות לרוב קצבאות הביטוח הלאומי מוקנית מכוח תשלום דמי הביטוח הלאומי.

על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, כל תושב ישראל מגיל 18 ומעלה חייב לשלם לביטוח הלאומי דמי ביטוח בריאות יחד עם דמי הביטוח הלאומי, וחייב להיות רשום באחת מקופות החולים לפי בחירתו.

בזמן שירותך בצה"ל או בשירות לאומי - אזרחי שילם משרד הביטחון או הארגון שבו התנדבת את דמי הביטוח בעבורך.

לאחר שחרורך, עליך לשלם את דמי הביטוח באופן הבא:

 • חייל משוחרר - בחודשיים הראשונים שלאחר השחרור תהיה פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, אם אינך עובד ואין לך הכנסות בתקופה זו. הפטור ניתן למי ששירת שני שליש לפחות מהתקופה שבה היה חייב לפי החוק ולא שוחרר בגלל אי התאמה, וכן למי ששוחרר מטעמי בריאות או עקב נכות.
 • מסיימי שירות לאומי - אזרחי - ששירתו 24 חודשים לפחות, יהיו פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות החודשיים הראשונים שלאחר השחרור, אם אינם עובדים ואין להם הכנסות בתקופה זו.
 • עובד שכיר - דמי הביטוח מנוכים משכרך (עובד במשק בית נחשב אף הוא עובד שכיר, ומעסיקו חייב לשלם עבורו את דמי הביטוח).
 • עובד עצמאי - עליך להירשם כעצמאי באמצעות טופס דין וחשבון רב שנתי (בל/ 6101), ולשלם בעצמך את דמי הביטוח. סכום דמי הביטוח נקבע לפי גובה הכנסתך.
 • לא עובד (ואינך מקבל דמי אבטלה) - עליך לעדכן את מחלקת גבייה בסניף הקרוב למקום מגוריך שאינך עובד. את העדכון ניתן לשלוח באתר האינטרנט במדור "צור קשר" או בפקס ישירות לסניף לאחר שיגיע העדכון נשלח לך "דף תשלומים" ותצטרך לשלם בעצמך דמי ביטוח לאומי בשיעור מינימלי -  203 ש"ח (החל ב- 01.01.2024) בחודש.
 • סטודנט במוסד להשכלה גבוהה - המוסד שבו אתה לומד יעדכן אותנו על היותך סטודנט, ואנו נשלח לביתך באופן אוטומטי ״דף תשלומים״. אם לאחר חודשיים מתחילת הלימודים לא קיבלת את דף התשלומים, נא פנה למחלקת הגבייה בסניף הקרוב למקום מגוריך.
 • אם בתקופת לימודיך אינך עובד - תשלם דמי ביטוח מינימליים בסך 145 ש"ח (החל ב- 01.01.2024) בחודש.
 • אם בתקופת לימודיך אתה עובד כשכיר - דמי הביטוח מנוכים משכרך, ואין צורך לשלם באמצעות דף התשלומים שנשלח אליך, אולם יש לעדכן אותנו על תחילת עבודתך כשכיר.
 • אם אתה שוהה בחו"ל עליך לשלם דמי ביטוח גם בזמן שהותך שם אם אתה נוסע לחו"ל, לתקופה של חודש ומעלה, עליך לפנות לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך, להודיע על נסיעתך ולהסדיר את הביטוח לזמן שהותך בחו"ל.
  אי-תשלום דמי ביטוח בתקופת השהות בחו"ל יגרום לעיכוב בקבלת שירותים רפואיים בשובך לארץ. 

  את דמי הביטוח ניתן לשלם בדרכים הבאות:

 1. באתר התשלומים של הביטוח הלאומי או באתר האישי.
 2. בסניפי הדואר באמצעות דף התשלומים שיישלח אליך.
 3. במוקד טלפוני ממוחשב 08-6509911 או במוקד טלפוני אנושי 6050*
  חשוב להקפיד על תשלום דמי הביטוח, כדי להימנע מקנסות ופגיעה בזכויות לגמלאות.