סכומי הקצבה


לרשותך מחשבון לחישוב סכום דמי המזונות. באמצעות מענה על כמה שאלות תוכלי לבדוק מהו סכום דמי המזונות המגיעים לך מהביטוח הלאומי.

הביטוח לאומי משלם לאישה מדי חודש את הסכום שנקבע בפסק הדין למזונות או את הסכום שנקבע בתקנות הביטוח הלאומי - הנמוך מבין השניים.

הכנסות האישה מעבודה ושלא מעבודה משפיעות על גובה הסכום שנקבע בתקנות הביטוח הלאומי. פרטים בפרק תנאי הזכאות.

 סכומי הקצבה לפי תקנות הביטוח הלאומי, והסכומים שתוכלי להרוויח ועדיין לקבל קצבה החל ב- 01.01.2024:

 

עדיין לא מלאו לה 55 שניםבת 55 שנים ומעלה
סכום הקצבהכמה תוכלי להרוויח* ועדיין לקבל קצבה (מלאה או חלקית) סכום הקצבהכמה תוכלי להרוויח* ועדיין לקבל קצבה (מלאה או חלקית)
אשה בלי ילדים שהגישה תביעה לפני 1.1.20032,206 ש"ח
עד 3,894 ש"ח
2,452 ש"ח עד 5,715 ש"ח
אשה בלי ילדים שהגישה תביעה אחרי 1.1.20031,961 ש"ח עד 3,427 ש"ח 2,452 ש"ח עד 5,715 ש"ח
אשה שיש עמה ילד3,285 ש"ח עד 8,311 ש"ח 4,010 ש"ח עד 10,042 ש"ח
אשה שיש עמה 2 ילדים או יותר3,824 ש"ח עד 9,210 ש"ח 4,990 ש"ח עד 11,675 ש"ח
אשה שנישאה מחדש/
ידועה בציבור + ילד
2,294 ש"ח עד 4,700 ש"ח 2,294 ש"ח עד 5,953 ש"ח
אשה שנישאה מחדש/
ידועה בציבור + 2 ילדים או יותר
3,361 ש"ח עד 6,478 ש"ח 3,361 ש"ח עד 7,731 ש"ח
לילד אצל אפוטרופוס2,294 ש"ח עד 3,903 ש"ח
ל-2 ילדים אצל אפוטרופוס3,361 ש"ח עד 5,678 ש"ח
לכל ילד נוסף אצל אפוטרופוס981 ש"ח עד 1,401 ש"ח

 * גם גמלה מחליפת שכר נחשבת כהכנסה מעבודה.