קצבה מיוחדת לעולים נכים קשים


קצבה מיוחדת לעולים נכים קשים, בני 18 עד גיל פרישה מורכבת משתי קצבאות: 
  1. קצבה לשירותים מיוחדים לעולה - 

    משולמת מהיום ה-91 לעלייה ועד תום שנה לעלייה, על-פי הערכת התלות של הנכה באדם אחר, ומבלי שיידרש לבדיקת אחוז הנכות הרפואית שלו.
  2. קצבת נכות מיוחדת לעולה -
    משולמת מהיום ה-181 לעלייה ועד תום השנה הראשונה לעלייה, בתנאי שנמצא זכאי קודם לכן לקצבה לשירותים מיוחדים לעולה, כפי שמוסבר בסעיף הקודם.

לקראת השנה השנייה לעלייה תיבדק זכאותו של העולה לקצבה לשירותים מיוחדים על פי תנאי הזכאות לקצבה לשירותים מיוחדים, ולקצבת נכות כללית לפי תנאי הזכאות לקצבת נכות כללית.